Zápis do 1. tříd

POTVRZENO: ZÁPIS PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU DNE 8. 4. 2022 (9.00 - 17.00)

Zápisy prvňáčků do havlíčkobrodských základních škol na školní rok 2022/2023

 

V souladu se školským zákonem je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  K zápisu na školní rok 2022/2023 by se tedy měly dostavit děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Za předpokladu, že epidemiologická situace dovolí osobní přítomnost dětí a rodičů při zápisu, tak se zápisy do všech pěti havlíčkobrodských základních škol uskuteční prezenční formou v PÁTEK 8. 4. 2022 od 9,00 do 17,00 hodin. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz.

V případě, že s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučení k elektronické formě organizace zápisů (tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů), tak se zápisy do všech pěti havlíčkobrodských základních škol uskuteční v termínu od PONDĚLÍ 4. 4. 2022 do PÁTKU 8. 4. 2022.  

O zvolené formě zápisu a bližších podrobnostech organizace zápisu budou rodiče dětí operativně informováni na webových stránkách škol a Města Havlíčkův Brod, a to 21. 3. 2022.

K zápisu se  dále mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2022 do června 2023. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2022, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2023, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Ředitelé základních škol mají dle školského zákona povinnost přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019. Určující vyhláškou není ale dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu. Důvodem nepřijetí dítěte s trvalým pobytem mimo spádový obvod do vybrané základní školy pak ale může být obsazení nejvyššího počtu volných míst v otvíraných třídách prvních ročníků, který je školou předem stanoven ve zveřejněných kritériích pro přijímání dětí.

 

SPÁDOVÉ OBVODY - VYHLÁŠKA MĚSTA č. 5/2019 ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZDE

V ČEM JSME JINÍ ZDE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY ZDE

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

ZÁPISNÍ LÍSTEK ZDE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZDE

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZDE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZDE

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...