Partnerství

Evropské centrum jazykových zkoušek

Kurzy angličtiny

Cambridge English pro děti ZŠ V Sadech

Vážení rodiče,

na ZŠ V Sadech se konají kurzy Cambridge English pro děti od 3. do 9. tříd. Jedná se o přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám, které organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek ve spolupráci s Univerzitou Cambridge. Děti se mohou v případě zájmu zúčastnit těchto zkoušek, které se konají každým rokem na jaře v Havlíčkově Brodě. Nižší úrovně zkoušek slouží k ověření  jazykových dovedností dětí a motivaci k dalšímu učení se jazyku od úrovně KET (cca 7./ 8.-9. třídy), dále se jedná o zkoušky uznávané po celém světě při přijetí ke studiu či do zaměstnání. Výsledky testů hodnotí Univerzita Cambridge, která po vyhodnocení zasílá dětem certifikáty s výsledky.

V kurzech jsou používány kvalitní, pro děti poutavé materiály Cambridge English, kurzy jsou zaměřené na praktické použití jazyka, jednotlivé úrovně kurzů navazují na učivo probírané v jednotlivých ročnících. Cena kurzu: 1700,- Kč/25 lekcí, cena učebnic dle úrovně kurzu.

Bližší informace: Mgr. Alena Trnavská, tel. 608372214, e-mail: havlickuvbrod@elec.eu.

www.elec.eu

MAJÁK – síť kolegiální podpory

Výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – partnerská škola

Číslo výzvy: 02-16-010

  • Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2018
  • Konec projektu: 31. 12. 2019

Anotace projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

Název projektu: Učíme se ze života pro život

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji:

  1. kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
  2. kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání
  3. k rozvoji kariérového poradenství
  4. využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí v nejazykových předmětech

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...