Aktuality

   ŠKOLNÍ ROK 2023/24   

Projektový týden - VELIKONOCE

FOTO

 

23. 3. 2024 - TÝDEN SPORTU 4. B a 5. tříd

Akce ve školní družině a víkendová akce pro děti a jejich rodiče.
Lyžování v Rakousku na ledovci Kaprun ve výšce kolem 3000 m.
Akci zorganizovala a zajistila paní učitelka Ivana Tománková.
 

 

BAREVNÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

FOTO

 

MASOPUST

7. 2. 2024

Dnes jsme se s dětmi v družině pustili do výroby masopustních masek. Každý z nich to pojal po svém. Chlapci vyráběli více strašidelné masky, kterými se poté strašili. Děvčata pak zaměřila výrobu na ledové víly, nebo šašky. Atmosféra byla téměř masopustní a všichni se náramně bavili.

FOTO

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V DOMOVĚ PRO SENIORY

FOTO

 

VÁNOČNÍ KARNEVAL

FOTO

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - LISTOPAD

FOTO

 

PRVNÍ ZIMNÍ RADOVÁNKY ve školní družině

FOTO

 

PROJEKTOVÝ TÝDEN VE ŠD - sv. MARTIN

FOTO

 

NÁVŠTĚVA MUZEA

FOTO

 

HALLOWEEN v přípravné třídě

FOTO

 

BESEDA U MĚSTSKÉ POLICIE

FOTO

 

Krajská knihovna - DUHOVÉ HRÁTKY

FOTO

 

MOJE PRVNÍ ČTENÍ - Krajská knihovna

FOTO

 

23. 9. 2023 - Výlet lodí do ZOO Praha

Akce pro rodiče a děti.

Zajistila p. I. Tománková

 

 

   ŠKOLNÍ ROK 2022/23   

10. 6. 2023 - Celodenní výlet do Lidic a na Říp
- akci pořádala paní I.Tománková pro děti a jejich rodiče.
 
 
 
6.5. Den složek IZS - třída 2.A a 3. B
 
 
 
31. 5. 2023 - VODNÍ RÁJ JIHLAVA pro 3. a 4. ročníky 
 
 
 
 
31. 5. 2023 - DEN DĚTÍ - odpoledne plné soutěží
 
 
 
 
27. 5. 2023 - DEN DĚTÍ V RAKOUSKU - akce pro rodiče s dětmi
 
Prohlídka zahrad Schenbrunu, nádherná ZOO s pandami a zábavný park v Prateru.
 
 
 
24. 5. 2023 - LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY
 
Dne 24. 5. 2023 se zúčastnili vybraní žáci ze školní družiny Lehkoatletických závodů na ZŠ Wolkerova. Přes velkou konkurenci jsme si přinesli 6 medailí. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci.
 
 
 
 
 
 
13. 5. 2023 - VÝSTUP NA SNĚŽKU
                     
                     SPOLEČNÁ AKCE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE, PŘÁTELE ŠKOLY
 
 
 
 
 
NÁVŠTĚVA ŠTÁFLOVY CHALUPY
 
 
 
AKCE V BŘEZNU
 
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
 
 
 
 
Návštěva Krajské knihovny
Výstava Velikonočních kraslic
 
 
 
 
DĚTSKÝ KARNEVAL
 
 
 
14. 2. 2023 - Den sv. Valentýna
 
 
 
 
Projektový týden - Tři králové
 
Ve ŠD prvňáčci tvořili výrobky ke třem králům.
 
 
 
 
7.1. 2023 - Lyžování dětí s rodiči a přáteli školy v Alpách.
 
Zorganizovala paní I. Tománková
 
 
 
 
22. 12. 2022 - Vodní ráj JIHLAVA
 
Akce se uskutečnila pro 4. a 5. třídy a školní klub.
Ivana Tománková
 
 
 
 
Našim kuchařkám
 
Děkujeme všem kuchařkám naší školy za úžasné dobroty, které nám po celý rok vaří.
 
 
 

20.12. 2022 - Vánoční besídka ve ŠD

Děkujeme za kulturní program žákyním 9. ročníků ze sboru Oříšek.

Eva Vlčková

FOTO

 

3.12. 2022 - Společná akce ZŠ a MŠ. Předvánoční Praha. Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Celodenní sobotní akce začala návštěvou zrcadlového bludiště u Petřínské rozhledny. V prostorách Pražského hradu bylo shlédnuto slavnostní střídání stráží. Po návštěvě divadelního představení Spejbla a Hurvínka byla akce zakončena na Staroměstském náměstí pod Orlojem. Společnou akci pro mateřské školy zajistila a zorganizovala paní Tománková, které tímto patří velké poděkování.

Eva Vlčková

FOTO

 

AZ CENTRUM 

25. 11. 2022 Střelba ze vzduchovek pro 5. ročníky

I. Tománková

FOTO

 

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

Keramika, dovedné ruce, sportovní hry a jóga 

FOTO

 

OSLAVY SVÁTKU SV. MARTINA ve třídě 3.B

Eva Vlčková

FOTO

 

NÁVŠTĚVA VESTIBULU STARÉ RADNICE

1. a 5. oddělení školní družiny navštívilo vestibul Staré radnice. Děti si zde prohlédly model města Havlíčkův Brod. Děti model města velmi zaujal, na jejich zvídavé otázky jim jejich doprovod rád odpověděl.

FOTO

 

PROJEKTOVÝ TÝDEN na téma sv. Martin

Nejmladší družináři se seznámili s legendou o sv. Martinovi. Vypracovali pracovní listy, tvořili a malovali.

Všem se to moc povedlo.

Za ŠD Neprašová, Pavlíková, Jůzlová

FOTO

 

DEN STROMŮ

Dne 20. 10. si děti z 3. B a 4. C připomněly tento významný den básničkami a písničkami o stromech, čtením pohádky O skřítku Podzimníčkovi. Na odpolední vycházce rozpoznávaly stromy v okolí školy a v parku. Dotazníkem si ověřily své znalosti o stromech, listech a jejich plodech. Vytvořily krásný přehled stromů pomocí kartiček.

Mgr. Eva Vlčková

FOTO

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V 1. A

Děti z 1. A si společně s p. uč. J. Málkovou vytvořily krásné draky, a potom si ještě v družině připomněly, že 20.10. je Den stromů. Děti se dozvěděly plno zajímavostí, hodně věcí už znaly. Pracovali jsme s krásnými knihami a užili si krásný den.

FOTO

 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ LAA

V sobotu 15.10. jsme vyrazili na výlet, který pro nás zorganizovala paní učitelka Tománková. Jeli jsme na Hatě, kde jsme využili podzimních slev a něco si koupili. Poté jsme pokračovali do rakouských termálních lázní Laa, kde si každý užil příjemné odpoledne. Bylo to moc super a už se zas těšíme na další výlet.

FOTO

 

VÝLET DO NORIMBERKU

Dne 24.9. pořádala ŠD celodenní výlet do Norimberku. V zoologické zahradě všechny zaujalo představení s delfíny a lachtany. V odpoledních hodinách se pak s průvodkyní uskutečnila prohlídka historické části města.

Za zajištění akce patří velké poděkování paní I. Tománkové.

FOTO

 

SVATÝ VÁCLAV

V úterý 27.9. si děti z 2.oddělení povídaly a seznamovaly s osobností Sv.Václava. Nejprve jim p.vychovatelka přečetla plno zajímavostí a potom děti plnily pracovní listy. Děti pozorně poslouchaly.

Za družinu Simona Neprašová

FOTO

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

DEN DĚTÍ

V pondělí 30. května oslavily děti ze školní družiny svůj svátek. Paní vychovatelky připravily pro děti zábavné odpoledne plné soutěží. Děkujeme dětem z pátých tříd za pomoc.

FOTO

 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Dne 25.5. 2022 se konaly Lehkoatleticke závody školních družin, kterých se zúčastnily i děti z naší školy. Závodilo se v běhu na 50 m, hodu do dálky a skoku dalekém. Z 22 našich dětí máme osm medailí.

Všem moc gratulujeme!

FOTO

 

JARNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dne 12.4. 2022 se uskutečnilo jarní vystoupení žáků z kroužku dětské jógy pro Senior Point v AZ Centru. Součástí programu byly básničky, písničky, hra na keyboard a ukázka pozic dětské jógy. Jednoduchou sestavu cviků si mohli senioři s námi společně zacvičit. Žákyně po vystoupení pomáhaly seniorům při velikonočním tvoření - při výrobě zápichu, pletení pomlázky a dalších dekorací z proutí. Akci si všichni velice užili. Při loučení se seniory zaznělo " tak zase za rok ".    

Poděkování patří žákyním třídy 2. B a 2. C, které se pečlivě na akci připravily. Děkujeme i rodičům za spolupráci a podporu.

Mg. Eva Vlčková

FOTO

 

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

FOTO

 

NÁVŠTĚVA ŠTÁFLOVY CHALUPY

V lednu navštívilo 4. a 6.oddělení ŠD Štáflovu chalupu. Zde se děti  dozvěděly mnoho z historie nejen stavby, ale i rodiny Štáflových. Byly jim připomenuty staré tradice a ukázány různé předměty z dob minulých. Dětem se poutavý výklad velmi líbil.

FOTO

 

Pracovní činnosti ve 4.oddělení Medvídci.

KRMÍTKO PRO PTÁČKY - sypaná technika.

 

 

 

                

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Dne 17.12. se uskutečnila v prostorách tělocvičny školy vánoční besídka. Děkujeme všem, kteří nám zajistili krásný program.

FOTO

 

VÁNOČNÍ DÍLNA ŠK

16.12.

FOTO

 

VÁNOČNÍ DÍLNA ŠD

10.12. v čtvrtém a šestém oddělení proběhly vánoční dílničky, kde si děti mohly vyrobit vánoční ozdobu s přírodním materiálem. Všichni společně si užívali i zdobení vánočního stromečku.

FOTO

 

VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA

Dne 30.11. proběhla vánoční dílna pro rodiče a děti na téma vánoční svícen.

FOTO

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

4.oddělení

FOTO

 

„HALLOWEEN ANEB STRAŠIDEL SE NEBOJÍME“

Dramatický kroužek byl plný her, říkanek a hlavně zábavy.

Ve strašidelných kostýmech navštívily děti sklepní prostory školy, které již dobře znaly. Podařilo se odstranit strach a překonat sebe samého. Tajuplná říkanka se stezkou odvahy dětem pomohla překonat obavy ze tmy. Děti si přinesly baterky, s kterými vykouzlily krásné světelné efekty – rej světelných duchů (pomalý, rychlý, blikavý pohyb….), duch osvítil ducha – děti hledaly kamarády, orientovaly se v prostoru, reagovaly na pokyn apod. Povedlo se nám podpořit fantazii, představivost a hlavně radost z pohybu. Martina Tomčáková

FOTO

 

DEN STROMŮ

20.10.

FOTO

 

ODPOLEDNE S PEJSKY

6.11. zajistila paní I. Tománková na hřišti v parku radostnou akci pro všechna oddělení ŠD a ŠK. Pan Josef Žák nám představil jednotlivé účastníky akce s pejsky. Deset týmů předvedlo ukázku od nejmenších po největší psy. Trasa obsahovala tři tunely, houpačku, kruh, slalom, skočku.

Mnohokrát děkujeme Kynologickému klubu Šlapánka.

FOTO

 

DEN STROMŮ

Ve čtvrtém, pátém a šestém oddělení proběhl týdenní projekt  ke Dni stromů - OSLAVA STROMŮ.

Povídali jsme si o významu stromů a lesa pro člověka, jaký je náš národní strom. Vypracovali jsme myšlenkovou mapu, kvízy, křížovky a  hádanky. Během vycházky jsme měřili obvod kmene stromu a kolik  dětí ho  obejme. Vzkaz a přání pro stromy - obrys listu a ten pak děti doručily se vzkazem přímo na větvičky stromů. Ve výtvarné činnosti se vyráběl lvíček z listí, stromy, housenky a jiné koláže. Zpívali se písničky o stromech. Písnička  od  Z.Svěráka STROMY zazněla na úplný konec celého projektu.

I. Krejčová, M. Doležalová, D. Klimešová

 

FOTO

 

 

PROJEKT ,,DEN BEZ AUT"

V průběhu měsíce září proběhl v ŠD čtvrtém, pátém a šestém oddělení týdenní projekt DEN BEZ AUT. V odděleních se uskutečnily tyto akce :

Malování na chodník. 

Obrázek Moje auto.

Pohyblivý chodník.

Sportovní aktivity na hřišti. 

FOTO

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...