Jídelna

Školní jídelna při Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560

tel. č. 569 422 177

jidelna.sady@centrum.cz

Veškeré pokyny jsou v souladu s materiálem Školní stravovací provozy při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 zveřejněném 11. 5. 2020 na Školském portálu Kraje Vysočina v sekci ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Do 20. května přihlaste děti ke stravování přes portál www.strava.cz (kde budou umístěny jídelníčky) nebo telefonicky ve školní jídelně v čase 6.00- 12.00 hod. Pozdější objednávky nebudou zaregistrovány.

 Zkontrolujte, zda máte dostatečné finance na přihlášení obědů. Úhrady za stravování jsou možné pouze bezhotovostním platebním stykem – převodem z účtu na účet.

Po dobu mimořádných opatření se musí a budou dodržovat všechna nařízení MŠMT a MZ, Krajského úřadu Kraje Vysočina a KHS.

Bude se vařit jedno kompletní menu. Jídelníček naleznete na stránkách školy a na www.strava.cz

Rodičům a návštěvníkům není dovolen přístup do budovy školy.

Ruší se pitný režim pro 1. třídy.

Odběr stravy mimo jídelnu (první den nemoci žáka) není umožněn.

Obědy žáků první den nemoci je možno odhlásit až do 9 hodin telefonicky na č. 569 422 177, není možno je vydávat do přinesených jídlonosičů

Stravování bude probíhat po skupinách, ve kterých se děti učí -  s přiměřeným odstupem při výdeji a následné konzumaci pokrmu.

Obědy nemusí být žákům vydány bezprostředně po ukončení výuky, ale až na jejich skupinu přijde řada – v jídelně se skupiny žáků nesmí mísit.

Lenka Axmanová, vedoucí ŠJ

Výdej obědů

  • Výdej obědů: 11:15 - 14.00
  • Výdej obědů pro nemocné: 11:00 - 11:30 (do vlastní přinesené nádoby)

Odpovědné osoby

Jídelní lístek sestavily:

  • Lenka Axmanová - vedoucí školní jídelny
  • Marie Fialová - vedoucí kuchařka

Změna jídel vyhrazena!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...