Družina a klub

Důležité upozornění pro rodiče:

Předpisy na platbu za školní družinu jsou zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

 
Prodej čipů pro ŠD zajišťuje Veronika Smejkalová v průběhu školního roku každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách malé družiny, číslo dveří 113.
ČIPY JSOU NEVRATNÉ!!!
 
 
 
Prosíme nejen rodiče, ale i všechny ostatní, aby respektovali zákaz vstupu veřejnosti do školy. U šaten bude zajištěn dohled nad žáky, v prvních týdnech zde budou přítomny i vychovatelky školní družiny (rodiče zazvoní a příslušná vychovatelka si dítě u vchodu přebere, totéž bude platit při vyzvedávání dítěte ze školní družiny).

Orientaci dětí po školní budově usnadní žluté šipky, které je dovedou ze šatny do třídy 1. B (ranní školní družina).

 
 
 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá čipovým systémem BELLhop.

Jak to funguje?

- škola má nainstalovaný u vchodu terminál BELLhop

- rodič přijde a přiloží čip ke čtečce

- příslušný vychovatel dostane zprávu, koho má poslat domů a potvrdí v systému propuštění z družiny

- rodič vidí stav požadavku na monitoru

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK

 

 

 

Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK)

Motto: „Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože to jsou lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.“ (Jan Werich) 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 5. tříd. Činnosti jsou organizovány v osmi odděleních:   

1. oddělení                 vedoucí vychovatelka Pavlíková Jana            (Hrošíci)   

2. oddělení                 vychovatelka Neprašová Simona                    (Včelky)   

3. oddělení                 vychovatelka Jůzlová Olga                              (Myšky)   

4. oddělení                 vychovatelka Hyršová Markéta                         (Ptáčci)   

5. oddělení                 vychovatelka Smejkalová Veronika                (Veverky)

6. oddělení                 vychovatelka Doležalová Michaela              (Medvídci) 

7. oddělení                 vychovatelka Švecová Radka                        (Berušky)

8. oddělení                 vychovatelka Tománková Iva                           (Sovy)   

                   

Provoz ŠD: ráno 6.00 - 8.00 hodin, odpoledne  11.45 - 17.30 hodin ( Pá 17 h )

Ranní ŠD mají možnost nepravidelně navštěvovat žáci trvale přihlášeni do ŠD. 

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a k rekreaci žáků.  

Program je řízen formou her a odpočinkových činností dle zájmu dětí. 

Po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelky jednotlivých oddělení osobně. 

Školní klub je určen pro žáky 6.- 9. tříd.

Činnosti v oddělení organizuje vychovatelka Anežka Pojmanová, která nabízí kroužek Keramiky.

Provoz ŠK: ráno 6.45 - 8.00 hodin, odpoledne do 16.00 hodin (zvonek č.1).

Provoz 6.00 - 6.45 a 16.00 - 17.30 ( Pá 17 h )  probíhá v prostorách ŠD (zvonek č.1).  

                                                         

 

Kroužky ŠD :

Pondělí 14:30 - 16:00  Dovedné ruce, 2.a 3. třídy, M. Hyršová M. 200 Kč

Úterý  14:00 - 16:00  Keramika, 3. třídy, J. Pavlíková, poplatek 500 Kč    

Středa 7:00 - 8:00  Sportovní hry, 1. třídy, S. Neprašová, bez poplatku   

Čtvrtek 14:00 - 15:30  Keramika, 2. třídy ,M. Doležalová, poplatek 500 Kč

Pátek 7:00- 8:00  Míčové hry, 4.,5. Třídy, I. Tománková, bez poplatku

Pátek  12:00 - 12:45  Dětská jóga, 1. a 2. třídy, E. Vlčková, bez poplatku

Kroužky ŠK :               

Středa 14:00 - 16:00  Keramika, A. Pojmanová, poplatek 500 Kč

 

Poplatek ŠD (školní rok 2023/24) : měsíčně 200 Kč

Platba je hrazena ve dvou splátkách: září - prosinec, leden - červen. ŠK není zpoplatněn.

Konzultační hodiny pro rodiče - každé první pondělí v měsíci od 15.00 do 16.30 s vedoucí vychovatelkou Janou Pavlíkovou ve třídě malé ŠD. Nebo na tel. ŠD - 733 616 473 v provozu ŠD kdykoliv.

V době vycházky v případě nutnosti kontaktujte vedení školy.   

Důležité informace pro rodiče dětí ze ŠD najdete na hlavní nástěnce ve vestibulu školy u šaten a na webových stránkách školy.

Kontakty do ŠD : 569 428 142, 733 616 473.

Vedoucí vychovatelka J. Pavlíková.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...