Výsledky zápisu pro ukrajinské žáky

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

V Sadech 560

580 01 Havlíčkův Brod

telefon: 569 422 179, IČO: 709 110 29, DIČ: CZ70911029

e-mail: info@zssady.cz, web: www.zssady.cz

datová schránka: z3xmmb8

 

Č.j.: 937/2022/ZSSa                                  V Havlíčkově Brodě dne: 30. 6. 2022

JID: 1156/2022/ZSSa                                                    

                

                                                                          

                                   R  o  z  h  o  d  n  u  t  í

 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku

 

2022/2023

 

 

 

 

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že

 

vyhovuje

 

 

žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

 

 

Z/2022-069
Z/2022-070
Z/2022-071
Z/2022-074
Z/2022-076
Z/2022-077

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...