NOVĚ! Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

NOVĚ! Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Základní  škola  Havlíčkův  Brod,  V Sadech  560

Č.j.: 232 /2020/ZSSa/SŘ   

V Havlíčkově Brodě dne: 30. 4. 2020                                                    

                                               

R  o  z  h  o  d  n  u  t  í

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku

2020/2021

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e)

a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že

vyhovuje

žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

Z/2020-001 Z/2020-020 Z/2020-039
Z/2020-002 Z/2020-021 Z/2020-040
Z/2020-003 Z/2020-022 Z/2020-041
Z/2020-004 Z/2020-023 Z/2020-042
Z/2020-005 Z/2020-024 Z/2020-043
Z/2020-006 Z/2020-025 Z/2020-044
Z/2020-007 Z/2020-026 Z/2020-045
Z/2020-008 Z/2020-027 Z/2020-046
Z/2020-009 Z/2020-028 Z/2020-047
Z/2020-010 Z/2020-029 Z/2020-048
Z/2020-011 Z/2020-030 Z/2020-049
Z/2020-012 Z/2020-031 Z/2020-050
Z/2020-013 Z/2020-032 Z/2020-051
Z/2020-014 Z/2020-033 Z/2020-052
Z/2020-015 Z/2020-034 Z/2020-054
Z/2020-016 Z/2020-035 Z/2020-055
Z/2020-017 Z/2020-036
Z/2020-018 Z/2020-037
Z/2020-019 Z/2020-038
  
PaedDr. Milena Honsová
   ředitelka školy
Datum zveřejnění:  30. 4. 2020

P  o  u  č  e  n  í

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů

od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

                                                                                                             

PaedDr. Milena Honsová

ředitelka školy

Datum zveřejnění: 30. 4. 2020  

 

Verze ke stažení

1) Rozhodnutí o přijetí: ZDE

2) Výsledky zápisu: ZDE

3) Poučení: ZDE

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...