Školní rok 2018/2019

Název projektu: Učíme se ze života pro život

Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji:

  1. kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
  2. kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání
  3. k rozvoji kariérového poradenství
  4. využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí v nejazykových předmětech

Výstupy projektu

Součástí tohoto projektu je pořizování video či fotodokumentace. Tato dokumentace dokládá použití výše uvedených metodických nástrojů v hodinách a její zveřejňování na webových stránkách školy je povinné minimálně do 31. 12. 2020.

Galerie projektu

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...