Školní rok 2016/2017

Škola byla zapojena do těchto projektů:

Stavebka v kostce – spolupráce se SPŠS Havlíčkův Brod

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina – zajištění obědů zdarma pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (38 000 Kč)

Výzva č. 02_16_022 – šablony pro ZŠ

Datum realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Z projektu bude kromě vzdělávání učitelů a žáků financována modernizace výpočetní techniky, rozšíření žákovské knihovny, mobilní učebna vybavená tablety, deskové a logické hry.

Projekt byl schválen v květnu 2017 s celkovou částkou 827 599 Kč, která bude využita na následující aktivity:

  • II/1.4 Sociální pedagog (0,1 úvazku/měsíc)
  • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (matematická a čtenářská gramotnost)
  • II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
  • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
  • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...