Provoz školy od 12. 4. 2021 - informace pro rodiče a žáky

Aktualizace 30. 4. 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (COVID-19): INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO ZDE

I. stupeň – rotační výuka

2. B, 3. ročník, 4. ročník – prezenční výuka (3. 5. – 7. 5. 2021)

1. ročník, 2. A, 2. C, 5. ročník – distanční výuka (3. 5. – 7. 5. 2021)

1) PŘÍCHOD DO ŠKOLY

a) žáci navštěvující ranní školní družinu

- školní družina je v provozu od 6.00, testování žáků proběhne ve třídě 5. C (třída v přízemí) ihned po příchodu dítěte, na testování budou dohlížet vychovatelky ŠD a dětská zdravotní sestra

b) žáci, kteří nechodí do ranní školní družiny

- třídní učitelky si tyto žáky vyzvednou před školou a odvedou je společně do třídy

ČASY PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLY:

7.50 – 2. B, 3. A

7.55 – 3. B, 4. A

8.00 – 3. C, 4. B

8.05 – 4. C

2) TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - nově od 3. 5. 2021

- bude probíhat 1x týdně (pondělí), pokud dítě v tento den nebude přítomno ve škole, bude test proveden ihned po jeho návratu

- do školy byly dodány testy Singclean

- testování bude probíhat tzv. samoodběrem (dítě si test provede samo), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (test nebude provádět ani učitel, ten bude pouze dohlížet na správný postup), v případě pozitivního testu škola kontaktuje zákonného zástupce a do jeho příchodu je žák umístěn v izolační místnosti, žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu, nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení povinné izolace vydává lékař)

- u žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence třetí osoby (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí)

- testování se neprovádí u osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem - tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře apod.)

- pokud dítě nebude testováno, nemůže mu být umožněna prezenční výuka, absence ve škole je omluvena, postup je stejný jako při běžné nemoci (nebude tedy probíhat distanční výuka)

3) HYGIENICKÁ PRAVIDLA

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor

- žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

- bude rovněž rozfázován odchod dětí do školní jídelny

- ve školní družině budou dodrženy homogenní skupiny

- budou dodržována všechna hygienická opatření (dezinfekce, větrání, rozestupy atd.)

4) ROZVRH HODIN

a) prezenční výuka – bude probíhat dle klasického rozvrhu (včetně odpoledního vyučování), v hodinách TV, HV apod. budeme preferovat pobyt dětí venku

b) distanční výuka – bude probíhat dle rozvrhu distanční výuky

ROZVRH ONLINE HODIN NA 18. TÝDEN: ZDE

 

5) ŠKOLNÍ JÍDELNA

- vedoucí školní jídelny automaticky přihlásila ke stravování všechny děti, které mají v daném týdnu prezenční výuku (pokud o oběd nemáte zájem, je třeba ho odhlásit)

- žáci, kteří mají distanční výuku, mohou stravu odebírat do vlastních (nebo školních) nádob v době od 13.00 do 13.45

 

V Havlíčkově Brodě 7. 4. 2021

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...