OŠETŘOVNÉ - aktuální informace

Praha, 13. října 2020 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne  14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření  školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče  v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká  sněmovna.  

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha  rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na  ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv.  krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení,  obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 %  denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření. 

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné  osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové  úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři. 

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat? 

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně  informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci  na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných  zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení  o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej. 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř.  po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné  z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje  nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.  

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí  žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní  dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který  doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické  podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. 

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý  předchozí kalendářní měsíc. 

Tiskové oddělení MPSV

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...