Manuál pro žáky 9. ročníku - konzultace od 11. 5. 2020

NOVĚ! Všem žákům, kteří od 11. 5. 2020 osobně nastoupí do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky, byly zaslány prostřednictvím žákovské knížky informace o zařazení do skupin.

Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na příjímací zkoušky (od 11. 5. 2020)

Manuál pro žáky

1) cesta ze školy a do školy

- povinnost postupovat v souladu s platnými krizovými či mimořádnými opatřeními vlády ČR

2) před školou

- příchod do školy nejdříve 5 minut před stanoveným termínem

- dodržovat rozestupy 2 metry, využít značky před školou, přísný zákaz shlukování, počkat na příchod dozoru, který odvede skupinu do třídy

- vstup do budovy:

VCHOD A (levý vchod blíže k jídelně) – 2. a 4. skupina (8.30 a 9.00), dále pokračuje hlavním (prostředním) schodištěm do příslušných učeben (9. A a 6. A)

VCHOD B (pravý vchod blíže k hasičům) – 1. a 3. skupina (8.15 a 8.45), dále pokračuje chodbou okolo šaten a jižním schodištěm do příslušných učeben (9. B a 8. A)

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

učebna 9. B

učebna 9. A

učebna 8. A

učebna 6. A

3) ve škole a ve třídě

- nepřezouvat se, zákaz vstupu k šatním skříňkám

- po příchodu do jednotlivých tříd použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), stejný postup opakovat po každém vzdělávacím bloku

- zákaz volného pohybu po budově

- na WC maximálně 2 osoby

- ve třídě roušky dle pokynů učitele, v ostatních prostorách a venku jsou roušky povinné, zajistit 2 roušky na den a sáček na jejich odkládání

- povinnost dodržovat odstupy 2 metry, výjimkou může být pouze skupinová práce na pokyn učitele

- dodržovat zasedací pořádek, nemanipulovat s lavicemi

4) o přestávce

- zákaz volného pohybu po budově

- dbát pokynů pedagogického pracovníka pověřeného dohledem nad žáky

a) v případě příznivého počasí pobyt venku

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

travnatá plocha za školou

nové sportovní hřiště za školou

travnatá plocha za školou

nové sportovní hřiště za školou

b) v případě nepříznivého počasí pobyt mimo třídu na chodbě za dodržování rozestupů a pokynů pedagogických pracovníků

5) odchod ze školy

- pedagogický dozor vyzvedne žáky ve třídě a odvede je příslušným schodištěm a vchodem před budovu školy, před školou opět platí zákaz shlukování

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...