Dnes je neděle 21. 4. 2019 a svátek má Alexandra

Stránka není přístupná

Tato stránka již pravděpodobně není přístupná. Pokračovat můžete na mapu webu.

Sociální pedagog

Sociální pedagog

Naše škola se zapojila do projektu „Duhová škola“ s dotací Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je koncipovaný na 1 rok a je zaměřen na žáky ohrožené školním neúspěchem v těchto oblastech:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůslednost rodičovského vedení;
 • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

 

Sociální pedagog:

 • se zaměřuje na práci s rodinami a dětmi, a to nejen s problémy rizikových skupin, znevýhodněných skupin, ale v souvislosti s celou populací;
 • působí jako prostředník mezi základní školou a rodinou;
 • poskytuje pomoc při aktivitách ve škole, mimo školu i v rodině.

 

Standardní činnosti sociálního pedagoga jsou např. :

 • spolupráce s dětským lékařem, s obcemi, s OSPOD Havlíčkův Brod,

s PPP, SVP, SPC, s policií a soudy, zainteresovanými orgány;

 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, kriminalita …);
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (příprava na vyučování …);
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci;
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení;
 • koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, asistenty, žáky, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.

 

Konkrétní úlohou sociálního pedagoga v ZŠ V Sadech je:

 • vstupní rozhovor, vstupní dotazník, diagnóza, vypracování písemné zprávy z každého setkání;
 • pomáhat dětem,
  • ze sociálně slabších rodin;
  • s problémy ve vztazích s okolím;
  • které se obtížně orientují v emocích;
  • s nedostatečně rozvinutými sociálními kompetencemi;
  • z národnostních menšin jako jsou Romové apod., začleňovat je do normálního kolektivu, ale v podstatě začlenit všechny děti, které jsou v současné době negativními sociálními jevy ohroženy;
 • spolupracovat s rodiči těchto dětí, pravidelné konzultace;
 • spolupracovat s třídními učiteli při přípravě náplně pro třídnické hodiny; pozorování dítěte v kolektivu vrstevníků;
 • zjišťovat klima ve třídách a ve spolupráci s třídním učitelem pracovat na zlepšení klimatu ve třídě;
 • nácvik sociálních dovedností dle potřeb dítěte.

 

 

 

V rámci třídnických hodin se zaměřuje na osobnostně-sociální rozvoj žáků. Především se jedná o následující témata:

 • mezilidské vztahy;
 • komunikace;
 • sebepoznání a sebepojetí;
 • hodnoty, postoje;
 • řešení problémů (připrava žáků na efektivní zvládání reálných situací).

Sociální pedagog ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve třídních i školních kolektivech.

 

Bc. Martina Tomčáková, DiS.

Konzultační hodiny ST 8.10 – 8.55, ostatní po domluvě (KLUB – ICT učebna)


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
KONTAKTY
FACEBOOK
loader Načítám...

Základní škola Havlíčkův Brod

V Sadech 560

Telefon: (+420) 569 422 179

Email: info@zssady.cz

Více viz Kontakty

Logo kraje Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny