Dnes je sobota 20. 7. 2019 a svátek má Ilja

Školní družina a klub

Školní družina (ŠD), školní klubíček (ŠKL) a školní klub (ŠK)

Motto: „Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože to jsou lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem“ (Jan Werich)                                           

 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. tříd. Činnosti jsou organizovány v deseti odděleních:  

1. oddělení    vedoucí vychovatelka Pavlíková Jana        (Hrošíci)

2. oddělení                 vychovatelka Hejkalová Iveta        (Vrabčáci)

3. oddělení                 vychovatelka Mišurová Jana         (Myšky)

4. oddělení                 vychovatelka Sejbalová Barbora   (Medvídci)

5. oddělení                 vychovatelka Prchalová Jitka        (Berušky)  

6. oddělení                 vychovatelka Vlčková Eva             (Veverky)

7. oddělení                 vychovatelka Neprašová Simona  (Delfínci)

8. oddělení                 vychovatelka Tomčáková Martina  (Motýlci)        

9. oddělení                 vychovatelka Bártová Katarína      (Včelky)

10. oddělení               vychovatel Malina Pavel                (Čmeláci)                                                                                                            

                                                                                                                     

Provoz ŠD: ráno 06:00 - 08:00 hodin, odpoledne  11:45 - 17:15 hodin 

 

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a k rekreaci žáků. 

Ranní ŠD mají možnost nepravidelně navštěvovat žáci trvale přihlášeni do ŠD.   

Program je řízen formou her a odpočinkových činností dle zájmu dětí.          

Po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelky jednotlivých oddělení osobně. 

 

Školní klubíček je určen pro žáky 5 tříd. Činnosti ve dvou oddělení organizuje vychovatelka

Tománková Iva (Sovy) .

Provoz: ráno 06:00 - 08:00 hodin ve ŠK (ŠD), od 15:30 - 17.15 ve ŠD (zvonek č.3,

od 16:00 zvonek č.1).

Přednostně jsou zapsáni žáci s pravidelnou denní docházkou z důvodu omezené kapacity.

I. Tománková nabízí pro chlapce kroužek vybíjené v pátek 07:00 - 08.00 hodin.

 

Školní klub je určen pro žáky 6.- 9. tříd. Činnosti v oddělení organizuje vychovatelka Merglová Eva, která nabízí i kroužek keramiky  (pondělí, středa 15:00 – 17:00 hodin).                       

Provoz: ráno 06:30 - 08:00 hodin, odpoledne do 16:00 hodin (zvonek č.6,1).                                          

                 

Kroužky ŠD :                                                                                                                                           

Pondělí   14:45 - 15:45     Dramatický kroužek, M. Tomčáková (1.- 3.třída), bez poplatku

Pondělí 14:30 - 16:00     Dovedné ruce, I. Hejkalová (2.- 4. třída), poplatek 200 Kč

Úterý     14:00 - 16:00     Keramika, J. Pavlíková (2.- 3. třída), poplatek 400 Kč

Středa     14:30 - 16:00     Kuchtík, J. Prchalová (2.- 4. třída), poplatek 300 Kč

Čtvrtek  14:30 - 16:00     Zdravotnický kroužek, E. Vlčková (3.- 5. třída), bez poplatku

Čtvrtek   07:00 - 08:00    Míčové hry (dívky), J. Mišurová (1.- 4. třída), bez poplatku 

Pátek      07:00 - 08:00    Sportovní hry (chlapci), J. Mišurová (1.- 4. třída), bez poplatku 

Pátek      07:00 - 08:00    Vybíjená (dívky), S. Neprašová (3.- 5. třída), bez poplatku

 

 

Poplatek ŠD (školní rok 2018/19) : měsíčně 150 Kč. Ve ŠK při nepravidelné docházce bude platba snížena ( viz webové stránky školy).

Platba je hrazena ve dvou splátkách: září - prosinec, leden - červen 

Poplatek ŠKL a ŠK je 150 Kč měsíčně. Při nepravidelné docházce bude platba snížena (viz webové stránky školy).           

Konzultační hodiny pro rodiče - každé 1. pondělí v měsíci od 15:00 do 16:30 s vedoucí vychovatelkou Janou Pavlíkovou ve třídě malé ŠD. Nebo na tel. ŠD - 733 616 473 v provozu ŠD kdykoliv. Důležité informace pro rodiče dětí ze ŠD najdete na hlavní nástěnce ve vestibulu školy u šaten a na webových stránkách školy.

Kontakty do ŠD : 569 428 142, 733 616 473

 vedoucí vychovatelka J. Pavlíková

 

 

ČASOVÝ  ROZVRH  PROVOZU  ŠKOLNÍ  DRUŽINY (ŠD)   ŠKOLNÍHO  KLUBÍČKU (ŠKL) A ŠKOLNÍHO KLUBU (ŚK)

 

Ráno             06:00 - 07.50 

Odpoledne   11:50 - 17:15

 

Provoz ŠD a ŠKL                                                                                                                                 

06:00 - 07:50 ( odpočinková a rekreační činnost )                                                                  

Dopolední vyučování        

11:50 - 12:00  ( příprava na oběd a hygiena )

12:00 - 12:30  ( oběd - školní jídelna )

12:30 - 13:00  ( odpočinková činnost, četba, kreslení, stolní hry )

13:00 - 14:00  ( výchovně - vzdělávací činnost - dané týdenní skladbou, zaměstnání, pobyt venku )

14: 00 - 14:30  ( sebeobslužná činnost, svačina )

14:30 - 15:00  ( příprava na vyučování, didaktické hry, četba )

15:00 - 16:00  ( kroužky ŠD )

16:00 - 17:15  ( spojování oddělení, odpočinkové činnosti )

 

Ranní ŠD a ŠKL ( 06:00 - 07:50 ) a konečná ŠD a ŠKL ( 16:00 - 17:15 ) probíhá v malé ŠD a třídě 1.C (zvonek č. 1 ).

ŠD má 10 oddělení, ŠKL a ŠK má po 1 oddělení.

ŠD navštěvují žáci 1. - 4. třídy.

ŠKL navštěvují žáci 5. třídy.

ŠK je určen pro žáky 6. - 9. tříd, kteří jej navštěvují podle svých potřeb, dle volného času.

 

Provoz ŠK

PO    6:30 - 8:00                   11:45 - 17:00 (KR)     

ÚT    6:30 - 8:00                    11:45 - 16:00        

ST    6:30 - 8:00                    11:45 - 17:00 (KR)                                                           

ČT    6:30 - 8:00                    11:45 - 16:00                                        

PÁ    6:30 - 8:00                    11:45 - 15:15

 

Provoz ŠK 
06:30 - 07:50 (odpočinková a rekreační činnost) 

 

Dopolední vyučování 

11:45 - 13:00 (oběd - školní jídelna, odpočinková činnost) 
13:00 - 14:00 (výchovně - vzdělávací činnost, pobyt venku, sportovní hry) 
14:00 - 16:00 (četba, týmové a didaktické hry, výtvarné dílny, příprava na vyučování, kroužky ŠK) 

 

Provoz ŠK 6:00 - 6:30 a 16:00 - 17:15 probíhá v prostorách ŠD (zvonek č.1)

 

Kroužek keramiky (KR) - PO, ST ( 15:00 - 17:00 ).

 

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

(1. - 4.třídy)

ŠKOLNÍ  KLUBÍČEK

(5.třídy)

RANNÍ PROVOZ :

6:00 - 7:45 hodin

Nahlásit příchod dítětě zvonkem č. 1 nebo č. 2

ODPOLEDNÍ PROVOZ :

12:00 - 16:00 hodin

Zvonit na číslo uvedené v notýsku.

16:00 - 17:15 hodin

Zvonit pouze na zvonek č.1

 

Pedagogický dozor na chodbách a v šatně je zajištěn.

 

 

Školní klubíček (ŠKL) pro 5. třídy

 

1. Prostory školního klubíčku se nachází v přízemí budovy školy.

2. Žák bude zapsán do ŠKL na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde zákonný zástupce uvede čas odchodu žáka a to, zda   žák bude odcházet sám, či s doprovodem.

3. Do ŠKL budou přednostně zapsáni žáci s pravidelnou denní docházkou z důvodu omezené kapacity ve ŠKL.

4. Žáci řádně zapsaní ve ŠKL navštěvují ráno školní klub, docházejí do ŠK a nahlásí se vychovatelce.

5. Předem známá nepřítomnost žáka musí být písemně doložena zákonným zástupcem v notýsku ŠKL.

6. O ukončení docházky v průběhu školního roku musí zákonný zástupce informovat vedoucí vychovatelku písemně.

7. Platba ŠKL je 150 Kč/ měsíčně.

8. Platba ŠK.

    a) pravidelná docházka

          5 dní/ týden                 150 Kč/ měsíc

    b) nepravidelná docházka

4 dny/ týden              120 Kč/ měsíc

3 dny/ týden                90 Kč/ měsíc

2 dny/ týden                60 Kč/ měsíc

1 den/ týden                30 Kč/ měsíc

Rodiče do zápisních lísku závazně určí, které dny bude žák do ŠK docházet.

 

Vedoucí vychovatelka Jana Pavlíková


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
KONTAKTY
FACEBOOK
loader Načítám...

Základní škola Havlíčkův Brod

V Sadech 560

Telefon: (+420) 569 422 179

Email: info@zssady.cz

Více viz Kontakty

Logo kraje Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny