Dnes je pondělí 24. 7. 2017 a svátek má Kristýna

Školní družina a klub

Školní družina (ŠD), školní klubíček (ŠKL) a školní klub (ŠK)

Motto: „Já mám rád děti a mám k jim úctu, protože to jsou lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem“ (Jan Werich)                                           

 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 3. tříd. Činnosti jsou organizovány v osmi odděleních:  

1. oddělení    vedoucí vychovatelka Pavlíková Jana

2. oddělení                 vychovatelka Hejkalová Iveta

3. oddělení                 vychovatelka Mišurová Jana  

4. oddělení                 vychovatelka Fikarová Andrea 

5. oddělení                 vychovatelka Prchalová Jitka       

6. oddělení                 vychovatelka Vlčková Eva

7. oddělení                 vychovatelka Vaňková Marie

8. oddělení                 vychovatelka Tomčáková Martina                                                                                                                                

Provoz ŠD : ráno 06:00 - 08:00 hodin, odpoledne  11:45 - 17:15 hodin 

 

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a k rekreaci žáků. 

Ranní ŠD mají možnost nepravidelně navštěvovat žáci trvale přihlášeni do ŠD.   

Program je řízen formou her a odpočinkových činností dle zájmu dětí.          

Po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelky jednotlivých oddělení osobně. 

 

Školní klubíček je určen pro žáky 4 tříd. Činnosti v jednom oddělení organizuje vychovatelka Tománková Iva. Provoz: ráno 06:00 - 08:00 hodin ve ŠK, od 15:00 - 17.15 ve ŠD (zvonek I ). Přednostně jsou zapsáni žáci s pravidelnou denní docházkou z důvodu omezené kapacity. Prostory se nachází v přízemí budovy školy (u šaten).                                                                           

 

Školní klub je určen pro žáky 5.- 9. tříd. Činnosti v jednom oddělení organizuje vychovatelka Merglová Eva, která nabízí i kroužek keramiky (pondělí, středa 15:00 – 17:00 hodin). Provoz : ráno 06:45 - 08:00 hodin, odpoledne do 15:30 hodin.                                           

                 

Kroužky ŠD :                                                                                                                                           

Pondělí  14:30 - 16:00 Dovedné ruce, I. Hejkalová (2.- 4. třída), poplatek 150 Kč

Úterý     14:00 - 16:00 Keramika, J. Pavlíková (2.- 3. třída), poplatek 300 Kč 

Čtvrtek  14:30 - 16:00 Výtvarná výchova, A. Fikarová (1.- 4. třída), poplatek 150 Kč

Středa   14:45 - 15:45 Taneční hrátky, E. Vlčková (2.-3. třída), bez poplatku 

Pátek    14:30 - 16:00  Kuchtík, Jitka Prchalová (2.-3. třída), bez poplatku    

Čtvrtek  07:00 - 08:00 Míčové hry (dívky), J. Mišurová (1.- 4. třída), bez poplatku   

Pátek    07:00 - 08:00 Sportovní hry (chlapci), J.Mišurová (1.- 4. třída), bez poplatku

 

Poplatek ŠD (školní rok 2016/17) : měsíčně 150 Kč    

Platba je hrazena ve dvou splátkách: září - prosinec, leden - červen 

Poplatek ŠKL a ŠK je 150 Kč měsíčně. Při nepravidelné docházce bude platba snížena (viz webové stránky školy).           

Konzultační hodiny pro rodiče - každé 1. pondělí v měsíci od 15:00 do 16:30 s vedoucí vychovatelkou Janou Pavlíkovou ve třídě malé ŠD. Nebo na tel. ŠD - 733 616 473 v provozu ŠD kdykoliv. Důležité informace pro rodiče dětí ze ŠD najdete na hlavní nástěnce ve vestibulu školy u šaten a na webových stránkách školy.

Kontakty do ŠD : 569 428 142, 733 616 473

 vedoucí vychovatelka J. Pavlíková

 

 

ČASOVÝ  ROZVRH  PROVOZU  ŠKOLNÍ  DRUŽINY (ŠD)   ŠKOLNÍHO  KLUBÍČKU (ŠKL) A ŠKOLNÍHO KLUBU (ŚK)

 

Ráno             06:00 - 08.00 

Odpoledne   11:45 - 17:15

 

Provoz ŠD a ŠKL                                                                                                                                 

06:00 - 08:00 ( odpočinková a rekreační činnost )                                                                  

Dopolední vyučování        

11:45 - 12:00 ( příprava na oběd a hygiena )

12:00 - 12:30 ( oběd - školní jídelna )

12:30 - 13:00 ( odpočinková činnost, četba, kreslení, stolní hry )

13:00 - 14:00 ( výchovně - vzdělávací činnost - dané týdenní skladbou, zaměstnání, pobyt venku )

14: 00 - 14:30 ( sebeobslužná činnost, svačina )

14:30 - 15:00 ( příprava na vyučování, didaktické hry, četba )

15:00 - 17:15 ( slučování oddělení, odpočinkové činnosti )

 

Ranní ŠD a ŠKL ( 06:00 - 08:00 ) a konečná ŠD a ŠKL ( 15:00 - 17:15 ) probíhá v malé ŠD a třídě 1.A ( zvonky I., II. ).

ŠD má 9 oddělení, ŠKL a ŠK má po 1 oddělení.

ŠD navštěvují žáci 1. - 3. třídy.

ŠKL navštěvují žáci 4. třídy.

ŠK je určen pro žáky 5. - 9. tříd, kteří jej navštěvují podle svých potřeb, dle volného času.

 

Provoz ŠK

PO    6:45 - 8:00                   11:45 - 17:00 (KR)     

ÚT    6:45 - 8:00                    11:45 - 15:30        

ST     6:45 - 8:00                   11:45 - 17:00 (KR)                                                           

ČT    6:45 - 8:00                    12:45 - 15:30                                        

PÁ    6:45 - 8:00 (KR)            12:45 - 14:45

 

Kroužek keramiky PO, ST ( 15:00 - 17:00 ), PÁ ( 10:15 - 11:45 )

 

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

 

ŠKOLNÍ  KLUBÍČEK

 

RANNÍ PROVOZ :

6:00 - 7:45 hodin

Nahlásit příchod dítětě zvonkem I. nebo II.

 

ODPOLEDNÍ PROVOZ :

12:00 - 15:00 hodin

Dítě odchází dle zápisu v notýsku. Pedagogický dozor na chodbách a v šatně je zajištěn.

Po 15:00 hodině

Po zazvonění na zvonek budou děti 1. tříd do konce roku přivedeny do šaten  ( rodiče čekají venku ).

 

 

Školní klubíček (ŠKL) pro 4. třídy

 

1. Prostory ŠKL se nachází v přízemí budovy školy.

2. Žák bude zapsán do ŠKL na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde zákonný zástupce uvede čas odchodu žáka a to, zda žák bude odcházet sám, či s doprovodem.

3. Do ŠKL budou přednostně zapsáni žáci s pravidelnou denní docházkou z důvodu omezené kapacity ve ŠKL.

4. Žáci řádně zapsaní ve ŠKL navštěvují ráno školní klub.

5. Předem známá nepřítomnost žáka musí být písemně doložena zákonným zástupcem v notýsku ŠKL.

6. O ukončení docházky v průběhu školního roku musí zákonný zástupce informovat vedoucí vychovatelku písemně.

 

Vedoucí vychovatelka Jana Pavlíková

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
KONTAKTY
FACEBOOK
loader Načítám...

Základní škola Havlíčkův Brod

V Sadech 560

Telefon: (+420) 569 422 179

Email: info@zssady.cz

Více viz Kontakty

Logo kraje Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny