Dnes je čtvrtek 23. 5. 2019 a svátek má Vladimír

Opatření ŘŠ k principům bezpečného školního prostředí

1) Vstup do budovy školy:

a) zaměstnanci, žáci – používají elektronické čipy

b) rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci školy – zazvoní, po kontrole kamerovým systémem a vpuštění do budovy je povinností každého nahlásit se v kanceláři školy (viz upozornění na vstupních dveřích, v chodbě u vchodu, na webových stránkách)

c) školní družina – osoby, které vyzvedávají dítě ze školní družiny, nevstupují do budovy školy, po zazvonění a identifikaci pošle vychovatelka dítě do šatny

2) Povinnosti učitelů a zaměstnanců školy:

- každý zaměstnanec školy je povinen oslovit kteréhokoli návštěvníka školy a zjistit, proč se pohybuje po budově

- slušně vyzvat rodiče či zákonného zástupce, aby na své dítě čekal před školou

- zavírat vchodové dveře a dbát na to, aby vstup do školy byl zabezpečen

- všechny klíče, které má zaměstnanec k dispozici, musí být evidovány u hospodářky školy, platí zákaz pořizovat si klíče bez souhlasu vedení školy

- třídní učitelé poučí žáky o principech bezpečného školního prostředí a jednání v krizových situacích, poučení zapíší do žákovské knížky a do třídní knihy

3) Povinnosti žáků:

- žák zodpovídá za svůj čip, čip je nepřenosný, jeho ztrátu musí ihned hlásit třídnímu učiteli nebo hospodářce

- zavírat vchodové dveře a dbát na to, aby vstup do školy byl zabezpečen

- zdržovat se v šatnách po dobu nezbytně nutnou

- upozornit učitele na přítomnost cizí osoby ve škole

- hlásit podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity)

4) Ředitelka školy ukládá:

a) všem zaměstnancům školy – seznámit se se souborem opatření a důsledně pokyny dodržovat

b) třídním učitelům – seznámit žáky s principy bezpečného školního prostředí a chování v krizových situacích a poučení zapsat do žákovské knížky a třídní knihy (do 16. 10. 2014)

c) zástupci ředitelky panu Libánskému – zveřejnit soubor opatření na webových stránkách školy (do 15. 10. 2014)

d) zástupkyni ředitelky pí Bártové – zveřejnit soubor opatření na vstupních dveřích a chodbě školy (do 15. 10. 2014)

e) panu školníkovi – zkontrolovat funkčnost zavírání vstupních dveří a ovládání zámku a kamery, případné závady ihned odstranit (do 16. 10. 2014)

 

Opatření ředitelky školy vycházejí z těchto dokumentů:

1) Školní řád Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560, III. část, bod 2, 6

2) Metodické doporučení OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 15. 10. 2014

Soubor opatření byl projednán na provozní pedagogické radě dne 15. 10. 2014

Žáci byli znovu poučeni o principech bezpečného školního prostředí dne 15. 10. 2014.

Rodiče byli se souborem opatření seznámeni prostřednictvím webových stránek školy, vyvěšením na vstupních dveřích a chodbě školy dne 15. 10. 2014.

 

V Havlíčkově Brodě dne 15. 10. 2014

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
KONTAKTY
FACEBOOK
loader Načítám...

Základní škola Havlíčkův Brod

V Sadech 560

Telefon: (+420) 569 422 179

Email: info@zssady.cz

Více viz Kontakty

Logo kraje Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny