Dnes je neděle 20. 1. 2019 a svátek má Ilona

Kritéria přijímání do 6. roč.

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH 560

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 6. ROČNÍKU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560, že ve školním roce 2018/2019 přijme do tříd šestého ročníku základní školy 90 žáků.

 

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst, bude ředitelka postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):

 

     1.      Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - viz vyhláška města             Havlíčkova Brodu č. 7/2017, v platném znění.

 

2.       Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

3.       Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560, které má současně trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu či v obci, s kterou má město Havlíčkův Brod uzavřenou "Dohodu o vytvoření společného školského obvodu".

 

4.        Ostatní děti

 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté dle kritéria 2 atd.). V případě, že ředitelka školy nebude moci v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění stanoveného počtu žáků 6. ročníku los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium.

 

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

V Havlíčkově Brodě dne 1. 3. 2017

 

 

ředitelka školy PaedDr. Milena Honsová


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
KONTAKTY
FACEBOOK
loader Načítám...

Základní škola Havlíčkův Brod

V Sadech 560

Telefon: (+420) 569 422 179

Email: info@zssady.cz

Více viz Kontakty

Logo kraje Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny